previous next


În pronaos, peretele de vest: Legământul lui Dumnezeu cu Noe