previous next


În pronaos, peretele de sud: Cain l-a ucis pe fratele său Abel