previous next


În pronaos, pe boltă: Pogorârea Duhului Sfânt