previous next


În conca absidei de sud: Nașterea Domnului