eXTReMe Tracker
Prezentare
Programul iconografic
Galerie foto - pictura murală
English - Summary
Langue française - Résumé
Home

Iconostasul

În timpul păstoririi preotului Aurel Jiva (1969-1970), biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a fost împodobită cu un iconostas de lemn, sculptat de Filimon Morar din Sântandrei-Simeria, județul Hunedoara și pictat de Eremia Profeta din București. În alcătuirea programului iconografic, pictorul a ținut seama de canonul statornicit de tradiție.

În registrul I, de la stânga la dreapta, sunt următoarele icoane: Arhanghelul Mihail (pe ușa diaconească din Nord), Maica Domnului cu Pruncul, Bunavestire (pe ușile împărătești), Iisus Hristos-învățător și arhanghelul Gavril (pe ușa diaconească din Sud).

În registrul II: Nașterea Domnului, Botezul, Cina ce de Taină, Învierea și Înălțarea.

În registrul III: Sfânta Treime încadrată de cei 12 apostoli.

Deasupra iconostasului: Crucea Răstignirii, încadrată de Maica Domnului și apostolul Ioan (moleniile).


home | sus