eXTReMe Tracker
Prezentare
Iconostasul
Galerie foto - pictura murală
English - Summary
Langue française - Résumé
Home

Programul iconografic

1În altar
Aici, pictorul a reprezentat tema întrupării Mântuitorului Iisus Hristos și tema jertfei.
În concă: Maica Domnului cu Pruncul tronând între doi îngeri-diaconi.
În proscomidier: Iisus Hristos - Emanuel în potir
În hemiciclu: Jertfa lui Avram; Jertfa lui Cain și Abel

2În naos
Pe cupola turlei: Iisus Hristos Pantocrator
Pe tambur: 16 îngeri
Pe baza turlei: Liturghia Îngerească
Pe pandativi: Cei patru evangheliști

3În absidele laterale
În conca absidei de Sud: Nașterea Domnului
În conca absidei de Nord: Învierea
În absida de Nord: Prorocii Ilie și Daniil
În absida de Sud: Prorocii Isaia și Ezechiil

Pe boltă
- Schimbarea la față
- Înălțarea Domnului

Pe peretele de Sud
- Botezul Domnului

Pe peretele de Nord
- Iisus pe cruce, Maica Domnului și SF. Apostol Ioan

4În pronaos

Pe boltă
- Pogorârea Duhului Sfânt

Teme din Vechiul Testament
- Crearea Evei
- Ispitirea lui Evei (Căderea în păcat)
- Izgonirea din Rai
- Cain l-a ucis pe fratele său Abel
- Legământul lui Dumnezeu cu Noe
- Moise primind Tablele Legii
- Sodoma și Gomora
- Regele David
- Regele Solomon

5În cafas
- Sfânta Ecaterina
- Sfânta Paraschiva
- Îngeri

6În cafas, către naos
- Năframa Veronicăi

După șase decenii, prin purtarea de grijă a părintelui paroh Nicolae Marcu și a Consiliului Parohial pictura murală a fost restaurată de pictorii Ana Marcu Istrătescu (Sfântul Altar), pictorii arădeni Corneliu Artimon și Ludovic Sosnac, finalizarea lucrărilor de restaurare a picturii din Altar, precum și restaurarea integrală a picturii din naos și pronaos. Totodată, a fost poleit iconostasul cu foițe aurii de șlahmetal (lucrările s-au încheiat în anul 2004).


home | sus